Należy mieć świadomość, że nauczyciele pracujący na drugim i czwartym etapie edukacji przed rozpoczęciem danego roku szkolnego mają zawsze poważne wyzwanie. Chodzi oczywiście o wybranie podręczników szkolnych dla uczniów. Zadaniem książek jest oczywiście pomoc w realizacji podstawy programowej. Czym dokładnie powinny cechować się dobre podręczniki szkolne?

Praktyczność i estetyka

Materiały dydaktyczne muszą być przede wszystkim ładne. Oznacza to tym samym, że książka powinna mieć czytelną czcionkę. Nikogo nie powinien dziwić wspomniany fakt. Uczniowie będą bowiem pracowali z podręcznikiem przez cały rok. Kolejnym atutem materiałów dydaktycznych jest praktyczność. Uczniowie nie mogą mieć problemów z zapakowaniem książki. Zalecane jest, by były one dostępne w poręcznym formacie. Oczywiście podręcznik może być podzielony na części.

Podręcznik powinien dostarczać wartość

Zadaniem książki, z której będą korzystać uczniowie, jest dostarczenie określonej wartości, wizji świata. W najprostszym możliwym ujęciu omawiane narzędzie dydaktyczne powinno oferować osobom zainteresowanym wartościową wizję świata. Podręcznik musi również uczyć analizowania, wnioskowania czy samodzielnego myślenia. Oczywiście poszczególne kwestie powinny być omówione w języku, który jest dostępny dla ucznia, zachęca go do rozwoju zainteresowań.

Funkcja informacyjna

Materiały dydaktyczne powinny oczywiście dostarczać uczniom rzetelnej wiedzy zarówno przez słowo pisane, jak i środki pozatekstowe. Środki mają istotne znaczenie w przypadku pokolenia Y. Długi tekst może być dla uczniów niezrozumiały. Godny uwagi jest fakt, że do pokolenia Y zdecydowanie bardziej przemawiają wykresy, krótkie informacje czy obrazy. Ogromną wartość mogą także dostarczyć barwne podkreślenia.

 

Funkcja transinformacyjna

Funkcja transinformacyjna polega na wdrażaniu młodzieży do posługiwania się zdobytą wiedzą. W podręczniku muszą zatem zostać umieszczone liczne zadania i ćwiczenia. Rekomendowane jest również zwrócenie szczególnej uwagi, by prezentowane ćwiczenia dały narzędzia do samodzielnego działania.