Jak wybrać dobry podręcznik szkolny

Należy mieć świadomość, że nauczyciele pracujący na drugim i czwartym etapie edukacji przed rozpoczęciem danego roku szkolnego mają zawsze poważne wyzwanie. Chodzi oczywiście o wybranie podręczników szkolnych dla uczniów. Zadaniem książek jest oczywiście pomoc w realizacji podstawy programowej. Czym dokładnie powinny cechować się dobre podręczniki szkolne?

Praktyczność i estetyka

Materiały dydaktyczne muszą być przede wszystkim ładne. Oznacza to tym samym, że książka powinna mieć czytelną czcionkę. Nikogo nie powinien dziwić wspomniany fakt. Uczniowie będą bowiem pracowali z podręcznikiem przez cały rok. Kolejnym atutem materiałów dydaktycznych jest praktyczność. Uczniowie nie mogą mieć problemów z zapakowaniem książki. Zalecane jest, by były one dostępne w poręcznym formacie. Oczywiście podręcznik może być podzielony na części.

Podręcznik powinien dostarczać wartość

Zadaniem książki, z której będą korzystać uczniowie, jest dostarczenie określonej wartości, wizji świata. W najprostszym możliwym ujęciu omawiane narzędzie dydaktyczne powinno oferować osobom zainteresowanym wartościową wizję świata. Podręcznik musi również uczyć analizowania, wnioskowania czy samodzielnego myślenia. Oczywiście poszczególne kwestie powinny być omówione w języku, który jest dostępny dla ucznia, zachęca go do rozwoju zainteresowań.

Funkcja informacyjna

Materiały dydaktyczne powinny oczywiście dostarczać uczniom rzetelnej wiedzy zarówno przez słowo pisane, jak i środki pozatekstowe. Środki mają istotne znaczenie w przypadku pokolenia Y. Długi tekst może być dla uczniów niezrozumiały. Godny uwagi jest fakt, że do pokolenia Y zdecydowanie bardziej przemawiają wykresy, krótkie informacje czy obrazy. Ogromną wartość mogą także dostarczyć barwne podkreślenia.

 

Funkcja transinformacyjna

Funkcja transinformacyjna polega na wdrażaniu młodzieży do posługiwania się zdobytą wiedzą. W podręczniku muszą zatem zostać umieszczone liczne zadania i ćwiczenia. Rekomendowane jest również zwrócenie szczególnej uwagi, by prezentowane ćwiczenia dały narzędzia do samodzielnego działania.

 

Istotne informacje o podręcznikach szkolnych

Jak wyszukiwać odpowiednie pozycje?

W obecnych czasach wybór książek do nauki oraz materiałów pomocniczych jest bardzo szeroki. Ciężko jest odnaleźć się w wielu nowościach, a także wielu wersjach tych samych książek, które są proponowane przez wydawców. Podręczniki szkolne do naukipowinny być wybierane zgodnie z potrzebami uczniów oraz wymogami Centralnej Komisji Edukacyjnej. Pamiętać należy, że ich głównym przeznaczeniem jest odpowiednie przygotowanie do egzaminów na określonych etapach nauki. Nie należy obawiać się wyboru najbardziej aktualnej wersji książek. Najprawdopodobniej ta, będzie uzupełniona o treści, obecnie obowiązujące oraz bardziej przystosowane do nowinek naukowych. Wiedza jest procesem, który ciągle ewoluuje, dlatego istotne jest zamieszczanie aktualnej wiedzy w książkach do nauki. Każdy uczeń ma ulubione sposoby do przyswajania wiedzy. Jedni lubią czytać, inni rozwiązywać określone zadania. Warto zatem, zwrócić uwagę jakie sposoby przyswajania wiedzy proponuje nam dane wydawnictwo. Dzięki temu możemy uniknąć rozczarowania, po zakupie. 

Jak czerpać wiedzę z podręczników?

Warto jest traktować je jako pozycje typowo do przyswajania wiedzy. Badania pokazują, że znakomitą formą nauki jest zakreślanie treści, których chcemy się nauczyć, za pomocą kolorowych długopisów. A także poprzez dopisywanie swoich własnych notatek. To sprawi, że w momencie kiedy wrócimy do powtórki materiału, nasz umysł o wiele szybciej odnajdzie się w treściach, które sam wynotowywał. Będzie to stanowić przypomnienie, zamiast nowego procesu zapamiętywania. Uczniowie korzystają także, z kolorowych kartek, które naklejają w różnych miejscach, w celu oznaczania danych informacji. Takie oznaczenia poprzez różnorodne kolory pozytywnie wpływają na procesy uczenia się oraz zapamiętywania. Warto pamiętać o poszerzaniu wiedzy na tematy, które są nurtujące. Zdarza się, że podręczniki posiadają sekcję dodatkowych materiałów, nie wymaganych na testach, natomiast wartych uwagi, dla osób zaciekawionych szerszą perspektywą danych treści. 

Jak wybrać podręczniki szkolne

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że obecnie wybór dobrego podręcznika szkolnego jest zdecydowanie trudniejszym zadaniem, niż mogłoby się wydawać. Na rynku działa bowiem bardzo duża liczba renomowanych wydawnictw. Jakie kwestie powinny uwzględnić osoby odpowiedzialne w danej placówce za Podręczniki szkolne na rok 2022/2023?

Odpowiedni dobór treści

Rekomendowane jest w pierwszej kolejności kierowanie się sposobem doboru tekstów kultury. Należy mieć świadomość, że niewłaściwy zbiór tekstów literackich może uczniów efektywnie zniechęcić do dalszego czytania. Oznacza to, że fragmenty poszczególnych powieści, opowiadań czy utworów poetyckich muszą być zrozumiałe. Nie można oczywiście pod żadnym pozorem zapomnieć o pozostałych materiałach, na podstawie których nauczyciele mogą wskazać uczniom znacznie szerszy kontekst odbioru omawianych treści.

O czym jeszcze trzeba pamiętać? 

Warto wiedzieć, że podręczniki zaliczane są do narzędzi, których zadaniem jest pomoc uczniom w możliwie najlepszym opanowaniu umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Poszczególne polecenia i ćwiczenia muszą być zatem intrygujące, niesztampowe. Dzięki temu można będzie mieć całkowitą pewność, że uczniowie będą korzystać z książek bez przymusu. Zalecane jest, by określone zadania były zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Oczywiście polecenia powinny być jasno i czytelnie sformułowane.

Sposób przekazania wiedzy

Nauczyciel przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze podręcznika dla uczniów powinien zweryfikować, czy zawarte w nim treści są przekazane w przystępny sposób. Przykładowo fizyka jest bardzo trudną dziedziną wiedzy. Godny uwagi jest fakt, że do uczniów najlepiej trafiają różnego rodzaju ciekawostki czy doświadczenia. Bardzo istotne znaczenie będzie miała także koncepcja podręcznika czy jasno sformułowane cele każdej jednostki lekcyjnej. Można zaobserwować, że uczniowie z roku na rok coraz częściej stawiają na podręczniki oprawione w przyjemną szatą graficzną. Ponadto nauczyciele uwielbiają pracować z podręcznikami, w których główny nacisk kładziony jest na komunikację.